3-1 ساختمانهاي پيش ساخته3D:

پانلهاي پيش ساخته سبک شامل دو لايه شبکه مش جوش شده فولادي مي باشند که يک عايق پلي استايرن در ميان آن قرار گرفته و توسط يک سري المانهاي خر پايي به يکديگر متصل مي شوند که پس از نصب با بتن شاتکريت مي شود .

اين پانلها بعنوان المان ديوار و سقف ساختمان بکار مي روند پانلها علاوه بر نقش جدا سازي فضاي معماري به عنوان ديوار باربرقائم و برشي در برابر بارهاي جانبي  نيز عمل مي نمايند

بار جانبي ناشي از زلزله از طريق ديا فراگم صلب به نسبت سختي بين ديوارها توزيع مي گردد

ضخامت لايه پلي استايرن6 سانتي متر و فاصله بين خر پاها 10 سانتي متر و قطر اعضاي خرپايي 3.5 ميلي متر و ضخانت بتن شاتکريتي 4 سانتي متردر هر طرف ديوار و به عبارتي ديگر پوشش بتن روي شبکه 2 سانتي متر مي باشد .المانهاي ديوار براي بار برشي طراحي مي گردند و براي بار محوري (رفتار ستوني ) و لنگر خمشي کنترل مي گردند .در محل اتصال ها و کنار بازشو ها     با يد آرماتور هاي تقويت طبق طراحي تعبيه گردند .

پانل کف به صورت دال يکطرفه عمل مي نمايد و اين به دليل وجود اعضاي برشگير در جهت طولي پانل مي باشد . پانلهاي سقف ديافراگم صلب را تشکيل مي دهند اين پانلها در کنار يکديگر مستقر شده و روي پانلهاي ديوار نصب مي گردندو با آرماتور هاي انتظار مهار مي گردند .  لايه پلي استايرن نقش قالب براي بتن ريزي و همچنين عايق حرارتي و صوتي را ايفا مي نمايد .

پي اين سازه ها نواري يا گسترده اجرا مي شود و آرماتور هاي انتظار در محل قرار گيري ديوار ها تعبيه مي شوند و پانلهاي ديوار را به پي مهار مي نمايد .لوله هاي تاسيساتي و برق در فاصله بين شبکه مش و لايه عايق نصب مي شود و در صورتي که مقداري از شبکه براي نصب بريده شود مي باست تقويتهاي لازم در اطراف بريدگي صورت پذيرد .

 

1-3-1 مزايا :

– سرعت در اجرا

– کاهش وزن ساختمان و به تبعه آن کاهش نيروي زلزله

– نصب ساده

– مهار نمودن ساده پانلها جهت قرارگيري در موقعيت مناسب

– نصب ساده و ثابت نمودن چهار چوبها ي در و پنجره

– نصب ساده و سريع تاسيسات و غيره

– عايق صوتي و حرارتي

– مقاومت در برابر آتش

– حمل و نقل آسان

– کاهش عمليات گچ کاري و…

– با استفاده از علم جديد و تكنولوژي هاي موجود در صنعت ساختمان  مي توان با استفاده از خانه هاي پيش ساخته كمك بزرگي در ساخت و ساز كشور به خصوص از نظر كيفيت و انبوه سازي داشته باشيم .

2-  وارد كردن  و استفاده از صنعت خانه هاي پيش ساخته  در كشوري مثل ايران كه دائما در جريان حوادث غير مترقبه بوده و نياز مبرم به مسائل باز سازي شهر ها و روستا هاي آسيب ديده دارد لازم و ضروري به نظر مي رسد .