1-1-1مزايا ي ساختمانهاي پيش ساخته بتني :

1- امکان تامين و کنترل کيفي بهتر از قبيل لرزاندن عمل آوري بهتر انجام آزمايشها و بارگذاري هاي دلخواه

2- سرعت عمل آوري :در بعضي از دستگاههاي اتو کلاو زمان عمل آوري حتي به کمتر از 24 ساعت مي رسد

3- استقلال از شرايط جوي : يعني هيچگونه محدوديت زماني براي پيشبرد عمليات نداريم

4- کنترل افت و خزش : معمولا پس از توليد مدتي در کارخانه باقي مي مانند که باعث مي شود قسمت اعظم افت در بتن صورت پذيرد

5- انجام عملياتي از جمله پيش تنيدگي که باعث کاهش ارتفاع تير مي شود

توليد بتنهاي پيش ساخته به صورت آماده سازي قالب – فولاد گذاري – بتن ريزي – و عمل آوري صورت مي پذيرد

نکته قابل توجه در اين موارد در نظر گرفتن مسئله لنگر و پيچش مي باشد که در اثر مکش به هنگام جدا سازي قطعه صورت مي پذيرد كه بايد مد نظر قرار گيرد .

صفحات قالب بايد صلب باشند تا در مقابل فشار جانبي بتن دچار تغيير شکل و اعوجاج  نگردند

به طور کلي شيوه هاي توليدقطعات  پيش ساخته بتني  عبارتند از درجا وتکي – درجا وچند تايي(باطري) جابجايي شاسي يا پالت – جابجايي با نقاله – توليد خطي

انتخاب قطعه بزرگ تعداد اتصالات را کمتر مي کند و سرعت عمليات را بالا مي برد ولي در مقابل بايد اتصالات قوي تري را طراحي نماييم و بهتر است وزن قطعات کمتراز 10تن و حتي المقدور 6 تن محدود گردد

2-1-1 نظام تير ستون

در اين نظام تير و ستون تشکيل يک قاب باربر را مي دهند و اجزا جدا کننده نقشي در بار بري ندارند

در اين روش به دليل امکان وجود لنگر هاي بزرگ ممکن است طراحي اتصال پيچيده شود براي جلوگيري از اين مشکل محل اتصال را به جايي مي برند که داراي حد اقل لنگر باشند

 

3-1-1 نظام ستون پيوسته

در اين نظام براي   2يا چند طبقه ستونها را  پيوسته مي سازند و اتصال تير ها به ستونها مي تواند مفصلي يا گير دار باشد

4-1-1 نظام ستونهاي درختي

شامل ستونهاي پيوسته و تير هاي طره اي کوتاه مي باشد که تير ها به اين قسمت کوتاه وصل مي شوند

5-1-1 نظام ستونهاي Tشکل

در اين حالت ستونها در تراز طبقات از هر طرف به اندازه نصف دهانه داراي تير طره اي است لذا قطعه مستقل تير وجود ندارد

6-1-1 ستونهاي صليبي يا H  شکل

در اين حالت محل اتصال ستونها در وسط طبقه مي باشد

7-1-1 قاب پرتال :

در اين نمونه با استفاده از قابها و استفاده از اجزا کمکي نظير تير مجموعه سازه ايجادمي شود

8-1-1 شکلهاي ديگر :

با استفاده از تير ها واجزا  به شکل منحني و يا خرپا و غيره همچنين ترکيب دال ستون که در آن قطعات بزرگ دال مستقيما روي ستون مي نشينند . اين ترکيب مي تواند همراه با پانلهاي بار بر هم باشد

 

9-1-1 نظام پانلي :

گسترده ترين روش پيش سازي در جهان مي باشد پانلهاي ديواري ممکن است بار بر ويا غير باربر باشند

با استفاده پانلهاي بزرگ درجه صنعتي شدن ساخت  ساختمان بالا رفته و تعداد اتصالات و درزها کم شده و نيروي انساني کمتري مورد نياز است و سرعت نصب بالا مي رود و از نظر معماري انعطاف پذير تر مي باشد

 

10-1-1 نظام ديوار باربر طولي :

اقتباس شده ازروش سنتي است در اين روش ديوارهاي خارجي باربرو ضخيم مي باشد و از مزاياي آن به دليل ضخامت زياد عايق بسيار بالايي دارند و فقط اگر باز شو داشته باشد و به تعداد زياد باشد  عملکرد پانل از شکل يک صفحه به صورت قاب در مي آيد

از جمله کارخانه هاي پيش ساخته بتني که در ايران مشغول به کار بودند مي توان به شرکتهاي :  کستينگ-ايرداک تبريز که باسيستم دانمارکي بوده و کارخانه کا- ام ساوه اشاره نمود

در سيستمهاي پانلي يا در دو طرف پانل داشته که به وسيله خرپاهايي به هم متصل مي شوند  و در ميان خالي بوده و در محل نصب بايد بتن ريخته شودو يا اينکه پانل به صورت يکپارجه مي باشد. به هر صورت در هر دوي اين موارد ديگر هزينه گچکاري و… نخواهيم داشت و همچنين هزينه قالب بندي نيز حذف خواهد شد ودر تمامي مواردي که ميان تهي هستند  در پي ها آرماتور هاي انتظار بيرون زده و در داخل  آنها فرو مي رود و مهار لازم صورت مي پذيرد

در اتصالات تير به ستون در سيستم اول با تعبيه قطعات فلزي در محل جوش يا پيچ مي شود

 

2-1 ساختمانهاي پيش ساخته فلزي :

اين نوع ساختمانها که بنياد مسکن انقلاب نيز براي بازسازي شهر بم از اين نوع سازه ها استفاده مي نمايد ساختمانهايي هستند که تمام قسمت سازه اي آن در کارخانه توليد مي شود که نقشه و طرح به  سازنده داده مي شود وبر اساس جزئيات سازه اي موجود در نقشه  سازه مورد نظر ساخته مي شود

ور قها و پروفيلها و پيچ و مهره ها با داشتن استاندارد و مدارک فني تهيه ميگردند و عمليات برش و سپس سوراخکاري طبق نقشه و با دقت بالا  توسط افراد متخصص انجام  ميشود  و برداشت پليسه  وجوشکاري با دقت بالا صورت مي پذيردو پس از تميز کاري و ريختن گل جوش عمليات رنگکاري صورت مي پذيرد .

مسوول کنترل کيفيت کارخانه و سپس مهندس ناظرکيفيت وصحت کار را  کتنرل مي نمايند و  گهگاه نماينده کار فرما بر کار نظارت مي نمايد و سپس به محل کار برده مي شود  در محل کار نيز تحويل گيرنده با دقت کافي کنترل نموده در صورتيکه موردي ايرادي مشاهده گردد  به کارخانه باز گردانده مي شودتا اصلاح شود .

پس از رسيدن قطعات ساخته شده به محل بر روي پي از قبل  اجرا شده سازه سوار و نصب ميگردد تمام اتصالات به وسيله پيچ و مهره مي باشد و ديگر نيازي به جوشکاري در محل نمي باشد

نوعي ديگر از ساختمانهاي پيش ساخته فلزي استفاده  از  پروفيلهاي خم شده با گالوانيزه است که در برابر پوسيدگي و زنگ زدگي مقاوم هستند  و مزيت  اين سيستم سبکي آن و سرعت نصب بالا مي باشد و اتصالت به صورت پرچ و گاها پيچي مي باشد.

با توجه به اينکه وضعيت جوشکاري در ايران بسيار بد بوده و اغلب پيمانکاران و حتي ناظران از کيفيت جوش خوب اطلاعي ندارندودر حدود بيش از 70درصد ساختمانهاي فلزي داراي جوش نامناسبند و با توجه به زلزله خيزي ايران  استفاده ازاين  ساختمانها به دليل جوشهاي با کيفيت در کارگاه و نظارت دقيق مطلوب و الزامي مي باشد

عدم نياز به کارگران بسيار ماهر در محل از مزاياي ديگر اين نوع سازه ها مي باشد